Museu d'Història de Catalunya

Desenvolupament web pel Museu d'Història de Catalunya

 • Data: 20/01/2017
 • Client: Museu d'Història de Catalunya
 • Serveis: Desenvolupament web
 • Plataforma - ES: Drupal

Ver Proyecto

Perfil de l'organització

El Museu d'Història de Catalunya té per objecte exposar i difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu, conservar els objectes que es relacionen i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història. En compliment de les seves finalitats, el Museu d'Història de Catalunya s'articula com a museu narratiu, amb les funcions següents:

 • Acollir i conservar objectes relatius a la història de Catalunya com a suport de la narració històrica.
 • Promoure i organitzar activitats de difusió i promoció de la història de Catalunya i cooperar en la seva divulgació i estudi.

L'objectiu de la web del Museu d'Història de Catalunya és el d'apropar el museu, la seva col·lecció, les seves exposicions temporals i la història de Catalunya a la societat. En definitiva, establir una comunicació més fluïda entre el museu i els ciutadans.

El reto

El projecte web del Museu d'Història de Catalunya va arrencar el 2004 i és considerat un dels millors museus online del món per l'ICOM (International Council of Museums), però el disseny de la interfície no s'havia canviat des de la seva creació, i no donava resposta a les noves necessitats (sobretot visuals) del contingut.
De fet, es van anar ampliant funcionalitats i estructures en funció de les noves necessitats d'apartats: "Monuments" (que ara és un web a part), "El museu presenta" (que mostra peces emblemàtiques), però sempre forçant perquè s'integressin en el disseny del 2004.
El web, a més, havia de millorar l'experiència dels seus usuaris, amb una navegació més senzilla i intuïtiva i una forma més útil d'accedir i entendre els continguts.
A grans trets, les necessitats del museu online eren les següents:

 • Donar més importància a la imatge.
 • Fer més visual la informació.
 • Modificar l'arquitectura dels continguts per reduir nivells i fer-la més usable.
 • Fer més senzilla la navegació.
 • Fomentar la navegació transversal.
 • Donar més rellevància a certs continguts del museu: exposicions permanents, temporals, online i en préstec; peces destacades, de la col·lecció del museu, etc.
 • Donar més importància a la informació sobre la visita.
 • Oferir la mateixa informació en tots els dispositius (escriptori, tablet i mòbil).

La solució Infinitum Digital

Contingut més visual

 • Per a la creació d'un nou web que substitueixi l'anterior s'ha creat un disseny que dóna molta més importància a la imatge, amb galeries d'imatges i de vídeos, i banners, entre altres recursos.
 • Per fer la informació més visual s'ha augmentat la mida del tipus de lletra i s'ha creat un disseny modular en què la informació diferent es presenta d'una manera gràfica diferent, a través de mòduls amb dissenys i colors de fons diversos.
 • També s'empren icones i titulars que el gestor pot editar per adaptar-se a les diferents necessitats del contingut que es vol mostrar.
 • L'estructura antiga de la web, basada en una arquitectura de tres blocs, s'ha substituït per una arquitectura amb vuit grans blocs, el que permet als diferents perfils de visitants un accés més ràpid i intuïtiu.

Més presència de continguts sobre l'activitat del museu

 • L'exposició permanent té una informació més visual, i compta amb continguts multimèdia que donen suport al discurs, en què destaquen imatges ampliables, vídeos, àudios, escenografies i cronologies.
 • Les exposicions temporals compten amb una plantilla de contingut especial que permet explicar els àmbits i els subàmbits de l'exposició, així com afegir vídeos, relacionar activitats i oferir informació ampliada a través d'arxius i enllaços. També compten amb una fitxa de l'exposició des de la qual pròximament es podrà adquirir l'entrada.
 • El web compta amb una sèrie de plantilles específiques perquè els editors puguin crear les seves pròpies exposicions en línia directament a la pàgina. Aquestes exposicions també compten amb la possibilitat d'afegir vídeos, relacionar informació i oferir contingut ampliat a través d'arxius i enllaços.
 • El web també ofereix visibilitat a les exposicions que estan prestades o són susceptibles de préstec, amb la possibilitat de consultar les característiques, els requisits i sol·licitar-les directament des de la mateixa pàgina.
 • La nova web ofereix la possibilitat de consultar directament el catàleg de peces del museu. Per a això, s'ha fet una integració amb el Museum Plus (sistema de gestió de les peces dels museus) en la qual s'importa la informació existent, de manera que s'elimina la necessitat d'un doble manteniment. Des de la interfície, al visitant se li ofereixen diverses possibilitats per a refinar la cerca perquè pugui filtrar la informació i accedir a la que necessita.
 • El 2013, el museu va decidir destacar en el seu web una de les peces emblemàtiques de la col·lecció sota el títol "El museu presenta". Ara s'ha millorat l'aspecte visual tant de la peça com de la informació relacionada.

Navegació més senzilla

 • La navegació s'ha simplificat a través de menús desplegables en què es mostra l'arbre de cada apartat, així com elements destacats, directament configurables per l'editor.
 • La informació sobre la visita es ressalta fent-la accessible des de qualsevol pàgina del web (horaris, localització i tarifes) i mitjançant un avís que mostra en temps real si el museu està obert o tancat en aquest moment.
 • També s'ha volgut fomentar la navegació transversal entre apartats i pàgines amb informació relacionada. A part de les possibilitats que ofereix cada plantilla per relacionar informació afí (per exemple les exposicions, que poden relacionar activitats i arxius), també hi ha la possibilitat de relacionar l'agenda perquè es vegi en les pàgines desitjades i un mòdul "Ara al museu "que insereix informació destacada.

Integració de mitjans social

Les xarxes socials estan integrades a la web a través d'un mòdul a la home que permet inserir timelines (per exemple amb els últims tuits o imatges d'Instagram) de les diferents xarxes, així com icones d'accés directe a cadascuna de les xarxes en el peu de pàgina.

Adaptació a dispositius mòbils

A la web anterior, per les seves característiques tècniques, es va optar per un microweb exclusiu per a la visualització de la informació al mòbil. Això tenia com a desavantatge la necessitat d'un doble manteniment i la limitació a certa informació en la interfície mòbil. Ara és absolutament responsive i tant el disseny de la web com la disposició de la informació estan pensades perquè s'adaptin perfectament a mòbils i tablets.