Desenvolupament d’intranet pel grup B:SM.

 • Data: 15/07/2018
 • Client: B:SM
 • Serveis: Desenvolupament intranet, Consultoria Estratègica

Perfil de l'empresa

B:SM és una empresa de l'Ajuntament de Barcelona que va néixer amb l'objectiu d'unificar en una sola societat la prestació dels serveis municipals.

Actualment compta amb 1.700 empleats en 24 àrees de negoci que gestionen els següents serveis municipals: pàrquings municipals, zones d'aparcament, grua municipal, agents cívics, Bicing, estacions d'autobús, Anella Olímpica, Fòrum, Parc Güell i Zoo.

El Repte

L'objectiu del projecte és dotar B:SM d'un sistema eficaç perquè els empleats puguin accedir de forma senzilla i efectiva tant a la informació corporativa i personal com a les seves eines corporatives i que puguin compartir continguts, documentació i experiències.

Això suposa superar la idea d'una intranet clàssica i enfocar-se a un sistema integral que elimini els factors de disrupció en el lloc de treball centrant-se en conceptes com: Cloud, Mobilitat, BYOD (accés des del dispositiu de l'usuari), ecosistema de treball (superant el tradicional lloc de treball), múltiples punts de contacte i Now economy (sistema basat en les necessitats definides pel propi usuari).

Amb aquestes premisses es defineix un sistema que ha d'abordar tres elements: 

 • CMS (Gestor dinàmic de continguts) per a una publicació i actualització de continguts descentralitzada i senzilla.
 • Digital Workplace: per facilitar als usuaris un espai digital on sigui fàcil treballar en equip, donar feedback i col·laborar gestionant informació no estructurada.
 • Bussines APPS: per donar accés i permetre la supervisió de les eines específiques de negoci que permeten desenvolupar el treball.

Per definir els requeriments específics de la intranet es van dur a terme sessions en què els usuaris de les diferents àrees i departaments que van expressar les seves necessitats i expectatives perquè el sistema s’enfoqués a elles. 

La Solució d’Infinitum Digital

La solució per a la necessitats i requeriments de B:SM és la creació de B:IN, un nou espai digital de treball i comunicació on s'han integrat totes les eines i aplicatius de treball en una sola eina, àgil i senzilla. Aquesta plataforma unifica totes les funcionalitats de l'antic portal de l'empleat i moltes altres en un entorn intuïtiu, atractiu i dinàmic, amb una nova organització de continguts, basada en les necessitats individuals, col·lectives i per rols, que es divideix en quatre grans àrees: Corporativa , Les nostres coses, Les meves coses i Racó del Manager. 

Aquesta plataforma s'ha desenvolupat implementant tècniques i eines que donen resposta als requeriments específics:

 • Autenticació corporativa: un nou sistema Single Sign On sense usuari i contrasenyes per accedir a la intranet. Tan sols accedint a l'ordinador, el sistema et reconeix i et loguea directament a la intranet B: IN.
 • Profiling corporatiu: el lloc de treball es personalitza obtenint les dades de l'perfil de Meta4, de manera que el sistema identifica la divisió (o divisions) a què pertany el membre de B: SM, el seu paper empresarial, les seves dades de RRHH i si rol dins de la intranet (administrador, editor, usuari).
 • Integracions:
  • RRHH: Meta4 és l'aplicació de RRHH per gestionar les necessitats dels empleats i les nòmines. A la secció Les meves coses, els empleats poden realitzar gestions a través d'aquest apartat (demanar vacances, veure nòmines, etc.). A la secció El Racó del Manager els responsables poden validar i supervisar les demandes dels usuaris: vacances, formació, avaluacions i petició de noves vacants.
  • Office 365 (Digital Workplace): integració d'aplicacions de treball compartit com Outlook, Teams o Yammer amb notificacions en temps real.
  • Moodle: sistema de formació Campus B: SM amb notificacions i calendaris.
  • Calendari: Totes les agendes (Outlook, Campus B: SM i Visual Pla) unificades en un únic calendari.
  • Alertes: el sistema permet la creació d'alertes per informar en temps real de les incidències o informacions urgents i rellevants de l'activitat de B: SM.
 • Flexibilitat i control editorial:
  • Personalització de la informació: s'han personalitzat els continguts per Unitats de negoci, distingint cada perfil segons la divisió a la qual pertany i creant landings de negoci a través de l'Page Builder per personalitzar el seu propi espai a la intranet.
  • Full multimèdia: diferents plantilles i formats de maquetació de la B: IN perquè els editors i administradors puguin publicar pàgines més atractives i amb recursos visuals per categoritzar la informació i destacar la més rellevant.
  • Descentralització de la publicació: diversos rols amb diversos permisos de publicació: Administradors globals (2), Administradors de continguts (4), Editors de negoci / divisió (30).
  • Empoderament d'editors i àrees: els editors poden publicar notícies en les seves landings de negoci i destacar-les a la home de B: SM
  • Control editorial: fluxos de treball de gestors i administradors i workflows de validacions de notícies destacades.
 • Analítica web: S'ha integrat Google Analytics, amb una configuració personalitzada en funció de les necessitats de les diferents divisions, amb l'objectiu de recollir els indicadors més rellevants per a la companyia.
 • Alta disponibilitat: a través d'una topologia clusteritzada s'ofereix una alta disponibilitat d'accés tot i la gran quantitat d'usuaris connectats.

Aquest lloc web usa cookies.

Alguna d’aquetes cookies és essencial, mentre que d’altres ens ajuden a millorar l’experiència d’usuari amb informació sobre com s’utilitza el lloc.

Per a informació més detallada sobre com s’hi usen les cookies, consulta la nostra Política de privacitat.

 • Les cookies necessàries habiliten funcionalitats bàsiques. El lloc web no funcionarà correctament sense aquestes cookies, i només poden deshabilitar-se canviant les preferències del teu navegador.