Redisseny i millora de l’experiència d’usuari al lloc web d’Andorra Turisme

Redisseny i millora de l’experiència d’usuari al lloc web d’Andorra Turisme.

  • Data: maig 2022
  • Client: Andorra Turisme
  • Serveis: Redisseny i millora de l’experiència d’usuari

Antecedents i objectius

Dintre del procés de millora contínua i evolutiva del lloc web www.visitandorra.com, l’estiu de 2021 Andorra Turisme SAU va convocar un concurs per tal de modernitzar el look and feel del lloc web i millorar l’experiència d’usuari, optimitzant alhora el codi client de les pàgines servides. 

Es van establir una sèrie de requeriments específics tant per la part tècnica, com per la de màrqueting, SEO, Analítica i RGPD.  

Infinitum Digital va presentar una proposta que es va considerar guanyadora en abordar el projecte des d’una òptica de millora completa del Customer Journey, plantejant diferents fases d’execució per tal d’assolir els objectius temporals del client. 

La proposta d’Infinitum Digital 

Infinitum Digital executa una primera fase del projecte en la qual es realitza una actualització completa del look and feel del lloc web sobre la plataforma Ibexa DXP d’Andorra Turisme. Es treballen diferents aspectes visuals i d’usabilitat. El llançament públic coincideix amb la presentació de la campanya promocional Primavera-Estiu 2022 d’Andorra Turisme. 

Els aspectes més destacats de la nova proposta visual són: 

1. Mobile First: atenent al número d’usuaris mòbils del lloc web, el disseny es treballa tenint en compte en primera instància l’entorn mòbil i adaptant el disseny perquè s’adapti perfectament i compleixi amb els estàndards d’usabilitat a tots els dispositius.

2. Renovació total del look and feel: Es replanteja totalment l'aspecte visual del lloc web, optimitzant els pesos relatius, així com la priorització i distribució dels elements de la interfície gràfica. Es busca facilitar l’accés ràpid a la informació i una millora notable en la usabilitat general del lloc web.

3. Maximització i optimització dels recursos gràfics per tal de dotar a l’oferta d’Andorra Turisme de major atractiu i potència visual. El lloc web disposa d’excel·lents recursos fotogràfics i multimèdia de l’entorn andorrà, i es proposa una explotació intensiva dels mateixos mitjançant una proposta gràfica que els col·loca en primer pla, atenent sempre als requeriments de rendiment establerts pel projecte.

4. Millores en el tractament tipogràfic i iconogràfic: s’adopta una única família tipogràfica per a tot el lloc web, amb gran riquesa de variants i gruixos. S’incrementa d’aquesta manera la llegibilitat  i la identitat de marca, mentre s’atorga major llibertat editorial als creadors de contingut. 
 
Es dissenya igualment una família iconogràfica completa per tal de donar suport a tota la funcionalitat i categorització del lloc web.

5. Trencament de l’estacionalitat estiu/hivern mitjançant un layout multipropòsit que funciona sense estar lligat a una estacionalitat específica i permet la convivència i desplegament tant de continguts estacionals com de continguts híbrids. 

Execució del projecte 

Infinitum Digital articula un equip pluridisciplinar d’especialistes en Desenvolupament, UX, Disseny Visual, SEO i Analítica, que, junt amb els equips d’IT, Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, aconsegueix l’entrega de la primera fase del projecte en els terminis acordats. 

Els diferents perfils de l’equip tenen rols específics en cadascuna de les parts del desenvolupament del projecte, de manera que, per exemple, les tasques de wireframing són auditades i validades pels experts en SEO. S’assegura així l’encaix i la correcta implementació de cadascuna de les disciplines que intervenen en el procés. 

La pluridisciplinaritat de l’equip, sumada al disseny i l’execució d’un pla de proves exhaustiu, ha assegurat la qualitat de les entregues, i ha estat clau en l’èxit del projecte. 

Un procés evolutiu d’aquestes característiques ha de garantir el manteniment del posicionament SEO del client, així com la correcta migració de tots els punts de mesurament i control d’Analítica, implementant al mateix temps les millores proposades pels equips d’Infinitum Digital. Donat el canvi d’estructura i la necessària modificació de continguts, ha estat vital treballar una migració que garanteix la correcta indexació, mesurament i posicionament futur.

Present i futur 

Des de la publicació de la primera fase al maig de 2022, l’equip d’UX d’Infinitum Digital continua treballant en la modelització de l’experiència d’usuari i en la conceptualització de la fase evolutiva del projecte, mentre, en paral·lel, l’equip de Desenvolupament continua refinant la plataforma, tant a nivell frontend com backend. 

Andorra Turisme i Infinitum Digital treballen plegats per millorar la Customer Experience dels usuaris de www.visitandorra.com mitjançant la implementació de funcionalitats avançades de la plataforma Ibexa DXP.