Una visió global

Ja no es tracta de parlar més sobre el "màrqueting digital", ara cal parlar de màrqueting en un món digital. | Keith Weed, Unilever

La Transformació Digital intervé en totes les activitats de la teva empresa, des de la seva organització interna fins a l'estratègia de màrqueting o la relació amb els clients.

Aquest nou paradigma demana una visió de 360 ​​° respecte a quina és la tecnologia a aplicar i la manera de fer-ho.

La clau ja no són les eines, són els processos que han generat totes aquestes noves eines i com els hem incorporat interna i externament.

Infinitum Digital treballa amb la teva organització de forma transversal per aconseguir una definició de procés global

-