Infinitum Digital i SensioLabs: Empenyent límits a Dev Quality

SensioLabs s'uneix a l'ecosistema de partners estratègics d'Infinitum Digital, per oferir serveis d'alt valor afegit en els desenvolupaments basats en el llenguatge de programació PHP. 

Qui és SensioLabs? 

SensioLabs és el creador del framework de programació Symfony i la seva missió és consolidar el seu èxit afavorint la capacitació i l'assessorament tècnic. La certificació suposa un gran pas per facilitar la creació i manteniment de projectes d'alt rendiment basats en PHP. 

El partnership ens permet col·laborar amb Sensiolabs en totes les fases de projecte, des de la definició de l'abast i necessitats tècniques, fins al disseny, processos de migració, manteniment i actualització, o auditories de qualitat, rendiment i seguretat. 

Què és Symfony?  

Symfony és el framework PHP líder del mercat. El punt de referència a escala mundial.  

Permet crear i personalitzar projectes d'altes prestacions i a la vegada, està a la base d'infinitat de plataformes de programari com ara Ibexa, Drupal, Akeneo, Magento i Prestashop. 

Per què és important utilitzar el framework Symfony? Perquè és un conjunt de components i bones pràctiques que estandarditzen, faciliten i acceleren la construcció de qualsevol projecte. 

Symfony es resumeix en 4 conceptes: 

  1. És el framework líder de PHP, sinònim de seguretat i rendiment. 
  2. És un conjunt de components que formen part del nucli de les millors apps PHP.
  3. Disposa d'una comunitat de més de 600 mil desenvolupadors a 120 països.
  4. La seva filosofia promou les millors pràctiques i la innovació en el desenvolupament.  

Symfony en dades

“Tinc el convenciment que les empreses que aposten per Symfony, compten ara amb un suport molt més gran amb Infinitum Digital i Sensiolabs a Espanya. Vull donar les gràcies a tot l'equip de desenvolupament per la seva voluntat de millora contínua i la seva tenacitat a aconseguir els exigents estàndards que ha requerit el partnership”.  

Alex Net (Director General d'Infinitum Digital)

En què beneficia als nostres clients aquesta aliança amb SensioLabs?  

  1. Els nostres desenvolupadors estan més ben formats i certificats. 
  2. Línia directa, assessorament i col·laboració preferent amb SensioLabs. 
  3. Ampliació de serveis com SymfonyInsight (per a la detecció de vulnerabilitats de seguretat i de codi) o Blackfire (per analitzar i millorar el rendiment). 
  4. Compliment dels estàndards de qualitat i bones pràctiques de SensioLabs. 
  5. Major capacitació i suport per emprendre projectes d' alta complexitat.  

I als nostres clients d'Ibexa?  

Considerant que el kernel d'Ibexa està desenvolupat a Symfony, el benefici és clar. La suma de les nostres certificacions d'Ibexa + SensioLabs són la major garantia d'èxit i fiabilitat. 

Amb aquest parnership ens convertim en l'única empresa a Espanya amb la doble certificació Symfony / Ibexa que acredita un coneixement exhaustiu de l'stack d'Ibexa i la segona a superar els exigents requisits de Sensiolabs.  

"Em sento orgullós d'acollir en el nostre ecosistema el talentós equip d'Infinitum Digital, estic convençut que la nostra aliança aportarà molt valor als clients a Espanya, un mercat amb una de les millors comunitats de desenvolupadors Symfony d'Europa".  

Ludovic Duval (Director General de Sensiolabs)

Tens un projecte Symfony entre mans? Parlem!

Infinitum Digital: Consulting i implementació de projectes de Transformació Digital, contacta'ns i explica'ns el teu repte, la co-disrupció és el nostre oxigen!